เดินเข้าช็อปซื้อทำให้ได้รับเครื่องเร็ว และสามารถเปิดแกะกล่องทดลองเครื่องได้ทันที