ไม่สามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่าน Forex Factoryได้ Forex Factory ไม่ใช่โบรกเกอร์ แต่เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลและเครื่องมือสำหรับนักเทรด