ราคาของแชมพูซันซิลอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและสูตร โดยทั่วไปแล้วราคาจะอยู่ในระดับที่เอื้อมถึงได้และมีให้เลือกหลายขนาดบรรจุภัณฑ์