หลายคนชื่นชอบฉากการแข่งขันทริอะวิซาร์ดทัวร์นาเมนต์ และฉากการเผชิญหน้ากับลอร์ดโวลเดมอร์