การพัฒนาตัวละคร, ความลึกลับที่ซับซ้อนขึ้น, และการเล่าเรื่องที่น่าติดตาม