ใช่ ถ้าคุณต้องการโอนเงินข้ามประเทศ การใช้ SWIFT Code จะเป็นสิ่งที่จำเป็น