ไม่จำเป็นต้องมีคอนโดแมว แต่มันสามารถช่วยให้แมวมีที่เล่นและพักผ่อนได้สะดวกขึ้น