ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Forex Factory ข้อมูลส่วนใหญ่ใน Forex Factory สามารถเข้าถึงได้ฟรี