คุณสมบัติ “ไอออนลบ” ช่วยลดจำนวนอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ในอากาศและช่วยให้อากาศมีคุณภาพดีขึ้น