ปกติการกินคีโตจะเริ่มเห็นผลเมื่อตนเองเข้าสู่ภาวะคีโตซิสซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับร่างกายและวิธีการทานอาหารของแต่ละคน