“เริ่มต้นวันด้วยพลังบวก” หรือ “วันใหม่, พลังใหม่” คือแคปชั่นที่สามารถให้พลังบวกแก่คุณและผู้อื่น