สามารถใช้ “Good morning, Sunshine!” หรือ “Rise and shine, it’s a brand-new day!” เพื่อทำให้การทักทายตอนเช้าของคุณดูโดนๆ และไม่ซ้ำซาก