คอนโดแมวขนาดใหญ่เหมาะสำหรับแมวที่มีขนาดใหญ่หรือเลี้ยงแมวหลายตัว