คอนโดแมวที่ดีควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับแมวเล่นและพักผ่อน พร้อมด้วยการออกแบบที่ปลอดภัยและวัสดุที่ทนทาน