จำนวนแมวที่เลี้ยงได้ในคอนโดขึ้นอยู่กับกฎของคอนโดนั้นๆ และขนาดของห้องพัก