ความเหมือนคือการเล่าเรื่องและตัวละครที่เรารู้จัก แต่มีความตื่นเต้นและความลึกลับที่เพิ่มขึ้นในภาคนี้