สวัสดีวันจันทร์ เป็นการทักทายที่ใช้ต้อนรับวันใหม่ในวันจันทร์ หมายถึงการส่งแรงบันดาลใจและความสุขสู่คนที่คุย มันเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความสดใสและความคิดที่ดี