“สวัสดีวันอังคาร” เป็นคำทักทายที่ใช้เมื่อเราต้องการส่งความสุข, ความรัก, และความสดใสไปให้กับผู้อื่นในวันอังคาร