วันพุธ คือวันที่สามของสัปดาห์ ในภาษาอังกฤษ ‘Wednesday’ มีความหมายว่า ‘วันของโอดิน’ ซึ่งเป็นเทพฯนอร์สที่มีอิทธิพลอย่างมากในวัฒนธรรมสแกนดิแนเวีย