วันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ตามปฏิทินสากล (Gregorian calendar) ที่นับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ ชื่อ “จันทร์” ในวันจันทร์มาจากชื่อของเครื่องดวงท้องฟ้า “จันทร์” ซึ่งถูกใช้เป็นตัวแทนของวันในสัปดาห์