ขนมแมวควรให้เป็นครั้งคราวเป็นรางวัลหรือเมื่อมีการฝึกฝนพิเศษ ควรคำนึงถึงปริมาณที่แมวได้รับอาหารหลักและขนม เพื่อไม่ให้เกินความต้องการพลังงานรายวัน