ไม่ควร เพราะช่องสำหรับน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และการใช้ในวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องซักผ้าได้