จำนวนน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ควรใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของการซักและความคิดเห็นของผู้ใช้เองเกี่ยวกับความหอม ทั้งนี้ควรดูคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุในฉลากสินค้า