การเริ่มต้นใช้ EA ควรเริ่มจากการทดลองในบัญชี Demo ก่อนเข้าสู่บัญชีจริง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความเสี่ยง