สามารถเปิดเครื่องฟอกอากาศตลอดเวลาหรือตามความต้องการ แต่ควรเปิดใช้งานอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงต่อวันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูง