ควรเก็บโลชั่นน้ำหอมในสถานที่ที่แห้งและห่างจากแสงแดดโดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้ยาวนาน