ตัวเลือกสำหรับที่ที่จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวมีมากมาย ทั้งที่ชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือร้านอาหารที่พ่อแม่ชอบ ขึ้นอยู่กับความชอบของพ่อแม่