ข้าวบดสำเร็จรูปสามารถซื้อได้ที่ร้านขายอาหารเด็ก, ซูเปอร์มาร์เก็ต, หรือร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก