ควรระวังเรื่องความหมาย คุณภาพ ราคาและวัฒนธรรม รวมถึงระยะเวลาการจัดส่ง