ส่วนใหญ่คู่รักควรเตรียม ของชําร่วยงานแต่ง อย่างน้อย 2-4 เดือนล่วงหน้า