ของชําร่วยงานแต่ง ควรสะท้อนถึงความสวยงามและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย