ของชําร่วยงานแต่ง ควรมีความหมายที่ดีและสะท้อนถึงความรัก ความสุขของคู่รัก