ขนมแมวเลียเป็นขนมแมวที่มีลักษณะเหลวหรือครีม มีความแตกต่างจากขนมแมวประเภทอื่นที่มักจะเป็นแบบแข็งหรือเม็ด ขนมแมวเลียมักใช้เป็นรางวัลพิเศษหรือเพื่อเสริมการได้รับน้ำ รวมถึงช่วยในการให้ยากับแมวที่ยากจะกินยา