ขนมแมวมีหลายประโยชน์ เช่น ช่วยในการฝึกฝน, เป็นรางวัล, ช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและแมว, และบางชนิดยังช่วยเสริมสุขภาพ เช่น ขนมที่ช่วยในการดูแลฟันและขน