ขนมฮาโลวีนมักจะมีลักษณะพิเศษ เช่น ขนมปังผี, โกโก้แต่งรูปกลางคืน และอื่น ๆ