ล่าเถียวสามารถซื้อได้ที่ร้านอาหารจีน, ตลาดเอเชีย, บางครั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าเอเชีย หรือร้านออนไลน์ที่ขายอาหารเอเชีย แนะนำให้ค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียงหรือตรวจสอบเว็บไซต์ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ