การกินอาหารเสริมมากเกินไปอาจไม่เหมาะสม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการและสภาพของเด็ก