แม้ว่าอาหารเม็ดสุนัขจะมีสารอาหารที่ครบถ้วน แต่การเสริมความสมบูรณ์ด้วยอาหารแบบอื่นๆ เช่น วัตถุดิบสดหรือวิตามินเพิ่มเติม ก็จะช่วยให้สุนัขได้รับความหลากหลายทางโภชนาการ