กินอาหารที่มีซิลิกา เช่น ข้าวโอ๊ต, แอปเปิ้ล, และอัลมอนด์ รวมถึงโปรตีนจากเนื้อสัตว์และถั่ว