อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่, ปลา, และถั่ว, รวมถึงอาหารที่มีซิลิกาและออเมก้า-3