ความหนักที่ลดไปใน 1 เดือนขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องในการทานคีโตและการออกกำลังกาย บางคนอาจลดได้ 2-8 โล หรือมากกว่า