ในสัปดาห์แรก บางคนอาจลดน้ำหนักได้ 1-4 โล ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียน้ำและเกลือในร่างกาย