นอกจากการเน้นทานไขมันและโปรตีน ควรดื่มน้ำเพียงพอ หลีกเลี่ยงสารที่เพิ่มน้ำหนัก และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ