การกินคีโตควรหลีกเลี่ยงแป้ง, ข้าว, น้ำตาล, และผลไม้ที่มีสารต้นน้ำตาลสูง