คีโตคือรูปแบบการทานอาหารที่จำกัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตและเพิ่มการบริโภคไขมันเป็นส่วนใหญ่