การ์นิเย่ย้อมผมมีหลากหลายสีที่สามารถใช้ได้กับทุกสีผม แต่ควรปรึกษาคำแนะนำบนฉลากสินค้าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด