ขึ้นอยู่กับธนาคารและประเภทของธุรกรรม อาจจะมีค่าธรรมเนียมในบางกรณี