ใช่ เครื่องฟอกอากาศช่วยลดอันตรายจากมลพิษในอากาศและช่วยให้หายใจอย่างสะอาดและปลอดภัย