การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรวมถึงการทำความสะอาดถังฝุ่นและระบบกรองฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบอะไหล่สำรองเพื่อการซ่อมแซม