การดูดฝุ่นแบบไร้สายมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่ บางรุ่นอาจจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ และต้องระมัดระวังเรื่องนี้